Čo je HACCP a aké teplomery podľa HACCP potrebujem?

Charakteristika a význam HACCP

Skratka HACCP vznikla zo začiatočných písmen anglických slov „Hazard Analysis and Critical Control Points“, čo v preklade znamená Analýza rizika a kritické kontrolné body. Je základným nástrojom, vďaka ktorému viete účinne predchádzať rizikám ohrozujúcim bezpečnosť potravín.

HACCP je nástroj, ktorým sa zisťujú riziká s výrobou, skladovaním, distribúciou a prípravou potravín. Určuje nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ich hygienickej bezchybnosti a zdravotnej neškodnosti. Formou kontrolných bodov a preventívnych opatrení zabezpečuje konečnému spotrebiteľovi zdravotne neškodné potraviny.

Zmysel HACCP

  • identifikácia možných zdrojov nebezpečenstva a miesta kontaminácie
  • zabránenie ich ďalšiemu šíreniu, t.j. odstránenie alebo zníženie na prijateľnú úroveň
  • určenie pravdepodobnosti prežitia mikroorganizmov v potravinách, prípadne ich rozmnožovania počas manipulácie
  • identifikácia nebezpečných potravín a surovín – prítomnosť toxických a patogénnych látok
  • zavedenie účinných postupov monitorovania kritických kontrolných bodov a určenie kritických limitov
  • pravidelné zhodnotenie zdravotného rizika a overovanie účinného fungovania opatrení

Zmyslom HACCP je vytvorenie HACCP plánu, ktorý analyzuje nebezpečenstvo narušenia hygienickej alebo zdravotnej neškodnosti potravín a identifikuje kritické body.

Prečo je HACCP potrebné

Od 1.5.2004 je povinné viesť a prevádzkovať systém HACCP pre každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá sa zaoberá výrobou alebo distribúciou potravín.

HACCP identifikuje konkrétne nebezpečenstvá a opatrenia na ich kontrolu. Prevádzkarne, ktoré manipulujú s potravinami, musia mať podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách vytvorený HACCP systém. Ak si neviete rady a vypracovanie HACCP vám robí problémy, vzor HACCP na stiahnutie a usmernenie HACCP na stiahnutie nájdete o niečo nižšie v tomto článku

Táto povinnosť sa vzťahuje na všetky potravinárske podniky. Kontrolu HACCP a jeho dodržiavania vykonáva Úrad regionálneho zdravotníctva.

Požiadavky na teplomery používané v HACCP

Keďže podľa §17 zákona o metrológii teplomery používané v systéme HACCP nepatria do skupiny určených meradiel, je tu povinnosť vykonávať kalibráciu.

Z vyhlášky č. 533/2007 Z.z. vyplýva, povinnosť  merania teplôt v chladničkách, mrazničkách, v skladoch a  meranie teploty počas prípravy a pri výdaji stravy vpichovým teplomerom.

Z našich produktov vám ponúkame HACCP sadu 4 ks teplomerov s certifikátmi za zvýhodnenú cenu 135 eur.

Kalibrovaná HACCP sada

HACCP vzor a usmernenie na stiahnutie zadarmo

Ako sme sľúbili, nižšie si môžete úplne zadarmo stiahnuť vzorové dokumenty. Stačí, keď zadáte svoj email nižšie, čím získate prístup k exkluzívnym tipom a ponukám. Ak sa prihlásite na náš newsletter cez formulár nižšie, tak vám okamžite pošleme HACCP vzor a HACCP usmernenie. To všetko úplne bez poplatku.

Vypracovanie HACCP (príručky, dokumentácia)

Nechcete strácať čas vypracovávaním HACCP a radšej by ste to nechali profesionálom? Dobré správy, túto službu na mieru si môžete objednať priamo na našej stránke. Stačí navštívit kategóriu HACCP dokumentácia.

Záver

Ak vás HACCP zaujíma a chcete sa o tomto systéme dozvedieť ešte viac, môžete si pozrieť aj nasledujúce video: