Čo je HACCP a aké teplomery podľa HACCP potrebujem?

Čo je HACCP?
Je skratka, ktorá vznikla zo začiatočných písmen anglických slov Hazard Analysis and Critical Control Points“ (Analýza rizika a kritické kontrolné body). Je základným nástrojom ako účinne predchádzať rizikám ohrozujúcim bezpečnosť potravín.

Prečo potrebujem HACCP vo svojej prevádzke?
Pretože od 1.5.2004 je povinné viesť a prevádzkovať systém HACCP pre každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá sa zaoberá výrobou alebo distribúciou potravín.

Aké sú požiadavky na teplomery používané v HACCP ?
Keďže podľa §9 zákona o metrológii  teplomery  používané v systéme HACCP  nepatria do skupiny určených meradiel preto je tu povinnosť vykonávať kalibráciu.

Z vyhlášky č. 533/2007 Z.z. vyplýva, že kalibrované musia byť všetky teplomery na prevádzke, a to teplomery na meranie teploty v chladničkách, mrazničkách, v skladoch a vpichové teplomery na meranie teploty počas prípravy a pri výdaji stravy.
Z našich produktov Vám ponúkame HACCP sadu 4 ks teplomerov s certifikátmi za zvýhodnenú cenu 135 euro.

Kalibrovaná HACCP sada