Ako vybrať vhodnú váhu do gastro prevádzky

Výber vhodnej váhy do gastro prevádzky môže byť náročný proces, najmä pre niekoho, ktorý si vyberá váhu prvýkrát. Táto príručka vám pomôže pri výbere váhy, ktorá bude najviac vyhovovať vašim potrebám. Výber vhodnej váhy predsa pomáha ušetriť prevádzke čas aj peniaze.


Pri výbere váhy do gastro prevádzky je potrebné zohľadniť najmä tieto kritériá:

  1. Špecifikácia použitia
  2. Maximálna váživosť a dielik váhy
  3. Stupeň ochrany (IP krytie)
  4. Metrologické overenie
  5. Cena

#1: Špecifikácia použitia

Kuchynská váha - gastro CAS SW 2

Budete váhu používať na váženie surovín a porcií, alebo na príjem surovín na sklad? Prípadne, potrebujte váhu na váženie keg sudov?

Váhy na váženie surovín a porcií:

Ide o kontrolné váhy používané v kuchyniach na váženie surovín pri príprave jedál a na kontrolu porcií pri podávaní jedál. Ich hlavnou úlohou je dodržiavanie jednotných váh porcií, čím sa šetria cenné suroviny a prísady. Správne váženie každého pripravovaného jedla môže prevádzke ušetriť ročne stovky až tisíce eur. Z tohto pohľadu je preto investícia do vhodnej váhy skôr nutnosť ako povinnosť.

Váhy na prijem surovín:

Nepoužívate váhu na príjem surovín? Ak nie, možno prerábate pri každej dodávke tovaru. Pri nákupe mäsa, zeleniny alebo akejkoľvek inej suroviny je dôležité overiť, či má dodávaný tovar hmotnosť, ktorá vám bola účtovaná.

Na príjem surovín sú určené mostíkové váhy, kde je rozmer vážiacej plochy dostatočne veľký na váženie bedničiek. Alebo plošinové váhy, ktoré umožňujú váženie tovaru umiestneného na palete.

Mnoho modelov týchto váh je vybavených portom RS-232. Ten umožňujte prenášať informácie o zásobách do počítača.

Váhy na váženie sudov:

Sú to váhy používané na váženie keg sudov, pív a nealko nápojov v reštauráciách, baroch či krčmách pri výmenách zmeny. Ide o váhy, ktorých rozmer vážiacej plochy je dostatočne veľký na umiestnenie sudu. Taktiež ich maximálna váživosť a funkcie sú prispôsobené pre váženie sudov.

#2: Maximálna váživosť a dielik váhy

Aké ťažké budú suroviny, ktoré budete vážiť? Akú maximálnu váživosť váhy potrebujete?
Maximálna váživosť je maximálna hodnota, ktorú je váha schopná zobraziť na displeji.

Odporúčame vyberať váhu s dostatočnou rezervou váživosti, nakoľko preťaženie váhy môže znamenať jej poškodenie.

Pri vážení a pri príprave a podávaní jedál zväčša s veľkou rezervou postačuje použitie váh s maximálnou váživosťou do 15 kg. Pre váženie ťažších surovín sú určené váhy s váživosťou do 30 kg.

 

Váha do gastro prevádzky
Pri väčších hmotnostiach surovín zväčša rastú aj ich rozmery, preto sa odporúča použitie prídavných misiek. Pre váženie menších predmetov je zasa z dôvodu vyššej presnosti vhodné použiť váhy s max. váživosťou do 36 kg.
Pre kontrolu hmotnosti prijímaných surovín umiestnených v prepravných bedničkách je potrebné použiť váhu s max. váživosťou, ktorá postačuje pre kontrolu nakupovaných surovín. Zväčša postačujú váhy s max. váživosťou do 60 kg,  prípadne do 150 kg.
Pre príjem surovín na paletách je nutné potrebné použitie plošinových váh, ktorých maximálna váživosť sa pohybuje od 600 kg do 3000 kg.
Dielik váhy je najmenšia hodnota, ktorú je váha schopná zobraziť. Dielik váhy je pri metrologicky overených váhach daný legislatívne. Preto pri výbere váhy nie je veľa  možností výberu.Pre presnejšie váženie odporúčame váhy s deleným rozsahom, ktoré pracujú s dvoma rozdielnymi dielikmi. Napr. pri váhe s váživosťou  6/15 kg váha automaticky pracuje do váživosti 6 kg s dielikom 2 g a pri umiestnení hmotnosti ťažšej ako 6 kg váha automaticky pracuje s dielikom 5g až do max. zaťaženia 15 kg.Pre porovnanie, klasická váha (bez deleného rozsahu) s max. váživosťou do 15 kg pracuje v celom rozsahu stále len s 5 g dielikom.

#3: stupeň krytia IP

Pri vážení v kuchyni je váha vystavovaná vysokej vlhkosti, ktorá vzniká pri varení a príprave surovín. Taktiež je vystavená rôznym nečistotám, ako je napr. múka. Z tohto dôvodu sa vyžaduje čo najvyššia ochrana proti vniknutiu vlhkosti a prachu, tzv. IP- krytie.
Čím je číslo za písmenami IP väčšie, tým je väčšia odolnosť váhy proti vode a prachu. Váhy bez vhodného IP krytia vo vlhkom prostredí „dožijú“ veľmi rýchlo, a to bez ohľadu od ceny či značky.
Ideálne je použitie váhy s najvyšším krytím IP 69K, ktoré spĺňa napr. váha CAS FW-500. V kuchyni sa odporúča použitie váhy s minimálnym krytím aspoň IP 54ktoré spĺňa napr. váha CAS SW-2.

#4: Metrologické overenie

Viete, či potrebujete v kuchyni metrologicky overenú (ciachovanú) váhu? Alebo vám stačí váha bez metrologického overenia (neciachovaná)?
Podľa § 8 zákona o metrológii, ak meranie (v tomto prípade váženie) súvisí s platbami, ochranou zdravia, bezpečnosťou, majetkom, životným prostredím alebo inou oblasťou, kde môže vzniknúť konflikt záujmov, vtedy je potrebné mať metrologicky overenú váhu.
Keďže príprava jedál súvisí s platbou aj so zdravím, pri váhach sa na váženie surovín vždy vyžadujú metrologicky overené váhy.
Pri váhach na príjem surovín sa metrologické overenie nevyžaduje, avšak odporúča sa. Pri spore je vždy lepšie preukázať sa overenou váhou, ako ,,no name,, váhou bez metrologického overenia, kde nie je prakticky žiadna záruka presného váženia.

#5: Cena váhy

Rozdiel medzi kvalitnou a menej kvalitnou váhou je už dnes len pár eur, ktoré sa rozhodne odporúča investovať.

Určite je vhodné uprednostniť známych výrobcov váh ako sú CAS, T-scale či Cely pred „no name“ výrobcami. Pri nich je totiž riziko, že budú bez metrologického overenia a bez schválenia pre použitie na Slovenskom trhu. A v prípade problémov nebudú dostupné náhradné diely.

Ak sa neviete zorientovať, nechajte si radšej poradiť. Predídete tak zbytočným problémom s často neuznanou reklamáciou.