Často kladené otázky

1. Som povinný na svojej prevádzke používať overené meradlo?

Áno, ak účel použitia  je v súlade s § 11 zákona o metrológii,  t.j. meranie súvisí s platbami, ochranou zdravia, bezpečnosti, majetku, životného prostredia, alebo inou oblasťou kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy. Taktiež  pri spotrebiteľsky balených výrobkoch alebo pri meraniach, ktoré ustanovuje osobitný predpis.

2. Aká je platnosť overenia novej váhy?

Čas platnosti overenia novej váhy je 2 roky (príloha č.1 .Vyhlášky 169/2019 Z.z ) a podľa § 9a  bodu e) tejto vyhlášky sa  overenie počíta odo dňa uvedenia meradla do používania, ak bolo uvedené do používania v roku overenia, a od začiatku nasledujúceho roka, ak bolo uvedené do používania v roku nasledujúcom po roku overenia.

3. Prečo potrebujem mať meradlá kalibrované?

Podľa § 17  zákona o metrológii,  ak sa meranie nevykonáva určeným meradlom, musí sa vykonať povinne kalibrovaným meradlom.

4. Aká je platnosť kalibrácie meradla?

Interval kalibrácie si určuje používateľ sám na základe frekvencie používania. Viac v článku,, Ako často kalibrovať teplomery,,

5. Aké sú požiadavky na teplomery používané v HACCP?

Podľa vyhlášky 169/2019 o meradlách a metrologickej kontrole teplomery používane v systéme HACCP   nepatria do skupiny určených meradiel. Zákon o metrológii  ich zaraduje do skupiny povinne kalibrovaných meradiel. Podľa vyhlášky 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania musí byť kalibrovaným teplomerov vybavený každý sklad,  chladnička a mraznička na prevádzke a taktiež je povinnosť merania teploty počas prípravy a pri vydaji stravy.

Close
Close
Obchod
0 Obľúbené
0 Košík
Close

Môj košík

Váš nákupný košík je prázdny.

Ísť do obchodu