Elektro meradlá

skuska-induktivna

Merač napätia R-107

Merač pre jednosmerné a striedavé napätie.