Najpredávanejšie dataloggery - Pre gastronómiu a potravinárstvo

Dataloggery

Zobrazuje sa 6 produktov

Kalibrovaný datalogger DS102 pre suchý sklad

Hlavné body:

USB Datalogger teploty a vlhkosti kalibrovaný pre suchý sklad.

Kalibrovaný datalogger DS102 pre chladný a chladený sklad

Hlavné body:

USB Datalogger teploty a vlhkosti kalibrovaný pre chladný a chladený sklad.

Kalibrovaný datalogger DS102 pre suchý, chladný a chladený sklad

Hlavné body:

USB Datalogger teploty a vlhkosti kalibrovaný pre suchý , chladný a chladený sklad.

Kalibrovaný datalogger TFA 30.3039.IT KLIMALOGG PRO pre suchý, chladný a chladený sklad

Hlavné body:

Kalibrovaný datalogger TFA 30.3039.IT KLIMALOGG PRO určený na meranie teploty a vlhkosti pre suchý , chladný a chladený sklad. K dataloggeru je možné pripojiť až 8 ďalších externých bezdrôtových snímačov teploty a vlhkosti TFA 30.3180 alebo snímačov teploty TFA 30.3181. Vďaka tomuto systému môžete zaznamenávať nameranú teplotu a vlhkosť a následne, podľa potreby vytvárať výstupné správy. Teplomer dokáže uložiť až 50 000 záznamov o teplote a vlhkosti a následne ich cez bezdrôtové USB rozhranie zaslať do počítača kde môžete vykonať analýzu za pomoci softvéru Klimalogg PRO.

Kalibrovaný datalogger RC-5 na meranie teploty v chladničke aj mrazničke

Hlavné body:

Kalibrovaný datalogger s pamäťou na 32 000 nameraných údajov, určený na meranie teploty v chladničkách a mrazničkách podľa predpisu HACCP.

Určený pre monitorovanie teploty skladovaných surovín a potravín v zariadeniach spoločného stravovania, v pekárenskej a cukrárenskej výrobe, v potravinárskom priemysle a pod.

Zákon o metrológií č. 157/2018 Z. z. zaraďuje teplomery používané v zariadeniach spoločného stravovania, pri skladovaní a výrobe potravín medzi POVINNE KALIBROVANÉ MERADLÁ.

Zákon o metrológií č. 157/2018 Z. z. zaraďuje teplomery používané v zariadeniach spoločného stravovania, pri skladovaní a výrobe potravín medzi POVINNE KALIBROVANÉ MERADLÁ.

Podľa § 3  vyhlášky 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania musí byť teplota v každej chladničke/mrazničke a v sklade overovaná povinne kalibrovaným meradlom.  

Podľa § 3 bod 5  vyhlášky č. 423/2012 o mäse jatočných zvierat, je povinnosť merať teplotu počas skladovania mäsa, a to najmenej jedným ľahko viditeľným kalibrovaným teplomerom.

Datalogger Comet

Hlavné body:

Datalloger na meranie teploty alebo teploty a vlhkosti .

Namerané hodnoty sú odosielané v nastaviteľnom časovom intervale (10 min až 24 h) rádiovým prenosom v sieti Sigfox do internetového úložiska COMET Cloud, odkiaľ je používateľ môže prezerať pomocou  počítača alebo mobilného zariadenia.

Prístroj môže sledovať až 2 alarmové medze meranej veličiny. Prekročenie týchto medzí je indikované zaslaním mimoriadnej správy. COMET Cloud túto alarmovú správu odovzdá prostredníctvom e-mailu zvolenému užívateľovi.

Cena na vyžiadanie

Close
Close
Close

Môj košík

Váš nákupný košík je prázdny.

Ísť do obchodu