Ochrana osobných údajov a ich spracovanie pre obchodné účely, marketing a informačnú činnosť

„Po lopate“

Web najlacnejsiemeradla.sk zhromažďuje necitlivé údaje pomocou služby Google Analytics cez malé súbory cookies ukladané počas prehliadania.
Tieto cookies nám pomáhajú lepšie spravovať tento web, zlepšiť Vám zážitok z prehľadania a prispôsobiť obsah stránok.
Vďaka cookies napríklad zákazníci prichádzajúci z Čiech vidia ceny v korunách a nie v eurách.

Zhromažďované dáta nie sú poskytované tretím stranám s výnimkou:
1.Situácie súvisiacej s distribúciou, dodaním či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru.
Tretie strany: Prepravné spoločnosti Fedex, Geis a Slovenská pošta, platobný portál Besteron, dodávateľ fakturačného softwaru superfaktura.sk.
2.Automatizovaného spracovanie údajov pomocou aplikácii:
Smartsupp – komunikácia cez live chat, Email Marketér – marketingové nástroje.

„A teraz trochu viac oficiálne“

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Prenx s.r.o., so sídlom Nezábudková 5, zapísaná pod vložkou číslo 93819/B v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, (ďalej len „správca“).
1.2. Kontaktné údaje správcu sú: Prenx s.r.o., Južná trieda 119, 040 01 Košice, email: info@prenx.com
1.3. Správca zaregistroval svoj elektronický internetový portál najlacnejsiemeradla.sk na úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod IS číslom 2034.
1.4  Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“)

 3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1.  Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných informácii a iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
3.2.  Správca sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní tovaru, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho. Nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou (oznámenie mena a adresy ) dodania či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru.
S výnimkou:
A. Situácie súvisiacej s distribúciou, dodaním či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru.
Tretie strany: Prepravné spoločnosti Fedex, Geis a Slovenská pošta, platobný portál Besteron, dodávateľ fakturačného softwaru superfaktura.sk.
B. Automatizovaného spracovanie údajov pomocou softwarov:
Smartsupp – komunikácia cez live chat, Marketingové nástroje: WooCommerce Country Based Payments, Edirect, WooCommerce MailChimp a Mailchimp.

 4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je maximálne 10 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov.

5. SPÔSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Spracovanie osobných údajov prebieha automatizovane pomocou marketingových nástrojov, a to v elektronickej podobe, vždy pri vysokom technickom, organizačnom a personálnom zabezpečení v zmysle požiadaviek zákona.
5.2. Spracovanie vykonávajú predovšetkým zamestnanci správcu, pričom správca pri ich plnení využíva na spracovanie osobných údajov marketingové nástroje WooCommerce Country Based Payments, Edirect, WooCommerce MailChimp a Mailchimp.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: Korešpondenčne na adresu správcu alebo elektronicky e-mailovou poštou.
6.2. Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov pokiaľ by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované toto nariadenie.

 

Close
Close
Close

Môj košík

Váš nákupný košík je prázdny.

Ísť do obchodu